Beton towarowy – uniwersalny materiał budowlany

Beton towarowy – uniwersalny materiał budowlany

Beton to jeden z najbardziej tradycyjnych materiałów budowlanych.  Historia betonu liczy 9000 lat. Jest  ceniony, popularny i wykorzystywany do praktycznie wszystkich prac budowlanych, a nawet po odpowiedniej obróbce, znajduje zastosowanie jako element aranżacji wnętrz.  Niewiele pozostałych materiałów budowlanych może mu dorównać pod względem trwałości i wytrzymałości. Jego struktura ewoluowała – zmieniał się skład mieszanki betonowej. Stabilne  i trwałe struktury betonu towarowego  sprawiają, że jest on stosowany do budowy różnorodnych obiektów.

Czym jest beton towarowy?

Beton to materiał stary jak ludzkość, ale definicja betonu towarowego powstała stosunkowo niedawno. Jest to typ betonu według normy budowlanej  PN-EN 206+A1:2016-12, wytwarzany jest w betoniarniach i transportowany jako mieszanka betonowa na miejsce przeznaczenia. Beton towarowy to  surowiec powstały surowiec budowlany powstały ze zmieszania kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających.  Po stwardnieniu masy betonowej uzyskuje swoje właściwości użytkowe.  Użytkownikom znany jest jako „beton z gruszki”.

Najważniejsze cechy betonu towarowego

Beton towarowy zawdzięcza  swoją uniwersalność dużej trwałości i plastyczności. Jego główne zastosowanie to wytwarzanie elementów konstrukcyjnych obiektów takich jak domy, budynki, drogi. Inaczej mówiąc, powstają z niego wszelkiego rodzaju elementy nośne, gdzie wymagana jest  duża wytrzymałość i trwałość, np.: fundamenty budynków.  Trzeba wiedzieć, że transport betonu towarowego wymaga dokumentu WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje na temat właściwości i parametrów przewożonego towaru zgodnych z normą PN-EN 206+A1:2016-12. Wysoka jakość betonu towarowego wynika ze  stosowania materiałów (cementu, kruszyw) o sprawdzonym pochodzeniu i kontrolowanych parametrach. Do produkcji powyższego rodzaju betonu stosowany jest bardzo dokładny system wagowego dozowania składników w wytwórni, co zapewnia optymalny skład mieszanki betonowej. Skład każdej z receptur betonu jest opracowywany z uwzględnieniem pożądanych przez budowlańców właściwości takich jak: wytrzymałość, mrozoodporność, szczelność. Jest to też świetny materiał na posadzki i do wykończeń architektonicznych.

Beton towarowy – lepszy wybór

Zwykły beton może wyprodukować każdy na swojej budowie. Przygotowywanie mieszanki betonowej na budowie ma pewne zalety, np.: ograniczenie kosztów transportu czy możliwość wyprodukowania dokładnie obliczonej ilości mieszanki betonowej. Obarczone jest jednak dużym ryzykiem. Inwestor nie ma gwarancji, że wyprodukowany beton uzyska wystarczające parametry wytrzymałościowe. Niestety, zdarza się, że pojawiają się  trudności w utrzymaniu stabilnej konsystencji mieszanki betonowej  i to już na etapie budowania.

Produkcja mieszanki betonowej na budowie wiąże się z  wydłużeniem czasu pracy ekipy budowlanej, koniecznością przestojów, co powoduje wzdłuż kosztów robocizny i wydłużenie oczekiwania na oddanie budynku do użytku.  W przypadku betonu towarowego nie ma powyższych problemów – mieszanka betonowa przyjeżdża na miejsce budowy i jest gotowa do użycia. Producenci dysponują różnymi rodzajami mieszanek, więc inwestor lub reprezentująca go osoba z doświadczeniem w pracach budowlanych, mogą wybrać najlepszą mieszankę, spełniającą ich oczekiwania.  Oznacza to, że rodzaj betonu towarowego dostosowany do konkretnych zastosowań i warunków użytkowania. Inną mieszankę stosuje się na posadzki, inną na podjazdy do garaży, czy elementy narażone na olbrzymie obciążenia.  Warto też nadmienić, że beton towarowy nie wymaga  specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Trwałość wykonanych z niego konstrukcji określa się na minimum 50 lat.

Różnica między betonem towarowym, a zwykłym

Beton towarowy to nie nazwa handlowa, czy jakiś slogan reklamowy. To rodzaj betonu, który bardzo różni się od betonu zwykłego. W swoim składzie ma domieszki uszlachetniające. To z niego produkowane są elementy nośne, np.: posadzki w zakładach produkcyjnych. Z kolei beton zwykły jest  wytwarzany  z kruszywa mineralnego skalnego, które jest spojone cementem. Do jego produkcji wykorzystuje się cement hutniczy lub portlandzki oraz kruszywa, takie jak: piaski, grysy, żwiry lub mieszanki kruszyw mineralnych. W celu modyfikacji, której celem jest poprawienie właściwości betonu zwykłego, wykorzystuje się mieszanki uplastyczniające, napowietrzające lub przyspieszające jego wiązanie. Beton służy do wykonania stabilnych konstrukcji budowlanych – belek, słupów lub stropowych płyt.

Nawet praca betonem towarowym przebiega szybciej niż zwykłym, ponieważ wtłacza się go  przy pomocy pompy bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.  Wykonanie prac przy pomocy betonu zwykłego wiąże się z  koniecznością wożenia własnoręcznie ciężkiego materiału, co przecież zwiększa koszty robocizny. Beton towarowy góruje jakością nad zwykłym. Jego jakość wynika z kontroli procesu produkcji i z dbałości o wszystkie składniki użyte do wytworzenia tego betonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Typy zabudowy wielorodzinnej

Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie. Żyjemy dostatniej, szybciej, mamy dostęp do nowoczesnych technologii, koncentrujemy się na wygodzie. Wraz ze zmianami w naszej mentalności następują przemiany w najbliższym otoczeniu. Widać…
Zobacz